Bizim Hakkımızda

Gurdjieff-Asaf-BravermanBu sitedeki sayfalar Asaf Braverman tarafından yazılmıştır. Ana sayfada listelenen yazarlar tarafından yazılara katkıda bulunulmuştur. Bu sitede kullanılan Gurdjieff portresi Anna Rodriguez tarafından yapılmıştır. Asaf, Dördüncü Yol ile olan kendi deneyimi ve Kadim Bilgelik üzerine kendi incelemelerine dayanan, ggurdjieff.com da ifade edilen tüm bakış açılarının sorumluluğunu alır.

Gurdjieff’in Kadim Bilgelik Gemisi Yelken Açıyor…

J.G. Bennet | William Nyland | Lord Pentland

Gurdjieff ve Ouspensky’nin ölümünden sonra, Washington ve New York’ taki öğrenciler ellerinden geldiği kadar Dördüncü Yol prensipleri ile çalışmaya devam ederler. Amerika şimdi 2. Dünya Savaşı sonrası, kalıpların kırılması ve Hippie hareketinin ortaya çıkması ile karakterize edilen döneme girmektedir. Bu esoterizme hazır bir on yıl olacaktır. Gurdjieff’in öğrencisi William Nyland savaş sonrası artan materialist değerlere karşı tepki gösteren genç nesil ile temasa geçer.

Alexander Francis Horn

William Nyland’in grubunda, tiyatro eğitmeni, dramaturg ve oyun yazarı Alexander Francis Horn da vardır. Horn Dördüncü Yol hakkında J.G. Bennet’in New York grubundan, Gurdjieff Vakfından ve aynı zamanda Meksika’da ziyaret ettiği Rodney Collin’in kendisinden daha da çok şey öğrenir. Collin’in ölümünden sonra Horn, Gurdjieff Vakfının içinde bulunduğu durumdan memnun değildir (şimdi kurucusu olmadan enstitüleşti). Lord Pentland’ın Vakfı dağıtmasını önerir.

Horn Bütün Olasılıklar Tiyatrosu’nu kurar ve kendi tiyatro çalışmasına Dördüncü Yol Prensiplerini dahil eder. Horn’un metodları serttir, öğrencilerini kendi üzerlerinde çalışmaya zorlar, onlara baskı uygular ve büyük taleplerde bulunur. Onun oyunları “Güneş Kahramanı Arayışı “ve “Samanyolu Vatandaşının Kafa Yormaları” altmışların ideallerini özetler, Ancak bu ideallere bu on yılda asla tamamıyla ulaşılamaz. Fakat bunu yapmakla Horn, Gurdjieff’in çalışmasını yeni bir nesile aktarmış ve ulaştırmıştır.

Horn grubunu San Francisco’ya taşır, burada aktris Sharon Ganz ile karşılaşır ve evlenir. Sonunda Bütün Olasılıklar Tiyatrosu Sharon tarafından devralınır ve Horn New York!a geri dönmek zorunda kalır. “Çicek Cocukları” maddi olarak giderek refaha erip bol sayıda çoluk çocuk sahibi olanlara dönüşmeye başlayınca, altmışlar ruhu söner gider. Alexander Horn’un öğretisi ikiye ayrılır, eşi gruplar içinde daha aktif rol alırken kendisi 2011 de vefat edene kadar daha küçük bir öğrenci grubu ile çalışmayı sürdürür.

“Esotericism inevitably flounders and degenerates in the course of time, giving rise to the need for the esoteric impulse to be constantly revivified and redefined.” – Alexander Francis Horn

Robert Earl Burton

Robert Burton Bütün Olasılıklar Tiyatrosuna 1967 yılında San Francisco da katılır. Kendisini Alexander Horn’un çalışmasına adar, Horn tarafından anlatılan Dördüncü Yol prensiplerini öğrenir ve ayrıca Gurdjieff, Ouspensky ve Collin’den kalan geniş kapsamlı literatürü okur.

Burton 1969 yılında Horn’dan ayrılır ve 1970 de Arkadaşların Birliğini kurar. 1971 yılında Sierra Foothill’de arazi satın alır ve okulunun merkezini yaratır. Carmel, San Francisco, Los Angeles, San Diego ve daha sonra tüm Amerika’da merkezler açılmaya başlar. 1980 yılında öğrencilerini yurtdışında da merkezler açmaya gönderir ve Arkadaşların Birliği Dördüncü Yol ile ilgilenen öğrencileri uluslararası alanda da kendine çekmeye başlar.

Burton, Horn’ın sert metodlarını terkeder. Gurdjieff, Ouspensky, Collin tarafından anlatılan Dördüncü Yolu temel alır. 1990 larda onun öğretisi, Kadim bilgeliğin daha eski ifadeleri ile de harmanlanarak kendi rengini almaya başlar, Onun çalışması ve organizasyonu uluslararası ölçekte büyümeye ve daha çok öğrenci çekmeye başlar, ama aynı zamanda eleştirileri de kendine çekecektir, çoğunlukla da organizasyonun ilk öğrencilerinin eleştirilerini.

2013 itibariyle, Arkadaşların Birliği Robert Burton’un yönetiminde hala Sierra Foothills’dedir.

“The work never belongs to anyone. The same esoteric knowledge belongs to all schools, which, in fact, are the same school.” – Robert Earl Burton

21. Yüzyılda Gurdjieff’in Mirası

Asaf Braverman Chora

Kariye, İstanbul’da Asaf Braverman

Ve böylece 20. Yüzyılda ortaya çıkmış olan Dördüncü Yolun tartışmalı tarihi sona erer. Tartışmalı diyorum, çünkü birçokları onun Gurdjieff’in 1949 yılında ölümüyle sona erdiğini iddia edeceklerdir, hatta (Nyland, Horn ve Burton gibi daha sonraki nesillere herhangi bir önem vermek şöyle dursun)Peter Ouspensky’in bile onun ruhsal varisi olma ünvanına sahip olduğunu red edeceklerdir. Tarih, kaçınılmaz olarak, tam olmayan bir bilimdir, tarihçinin yorumuna tabidir. Ancak, – artık burada olmayan – Gurdjieff’le ilgilenenler, benim burada elimden geldiğince ana hatlarını vermeye çalıştığım hala yaşayan etkisine ilgi duyabilirler.

Dördüncü Yol ile Burton’un Arkadaşların Birliği’ne katılarak 1995 te karşılaştım, ve hala bu organizasyonun bir parçasıyım. 2000 yılında Kaliforniya’daki ana merkeze taşındım ve Burton ile onun öğretisi üzerine yakın olarak çalışmaya başladım. 2007 yılında iki yıllık bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldım ve bu benim daha önce teorik olarak incelediğim kadim bilgeliğin kökeni ile temasa geçmeme neden oldu. Dünyanın Asya, Avrupa, Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika’yı kapsayan bütün belli başlı antik yerlerini gezdim.

Asaf Braverman in Angkor Wat

Angkor Wat Asaf Braverman

Bu iki yıllık yolculuk entellektüel ve spritüel bir arayıştı – mucizevi olan ile gerçek bir karşılaşmaydı – bu her zaman acı-tatlı olan bir şeydir ve ödül getirdiği kadar ödeme de gerektirir. Bu deneyim kadim bilgeliğin ruhunun bugün de eski günlerde olduğu kadar canlı ve ulaşılabilir olduğunun – eğer böyle bir ispata gereksinim varsa – ispatıydı. Kıvılcım Gurdjieff’in gidişiyle yok olmadı ne de sadece onun sahneye çıkışıyla ortaya çıkmadı. Fakat bundan daha fazlasını anlatmak için tüm hikayeyi anlatmak gerekir ki, şu anda bunu yazma aşamasındayım.